Machine Learning

Wat is machine learning?

Om deze vraag te beantwoorden, is het goed om een andere gerelateerde term toe te lichten, namelijk ´artificial intelligence´, ofwel ´kunstmatige intelligentie´. We spreken van kunstmatige intelligentie op het moment dat een computer in staat is om te slagen voor een zogenoemde turingtest, een test waarbij de mens niet langer het idee heeft dat hij met een computer communiceert.

Bron: Wikipedia