Enterprise Architecture

Enterprisearchitectuur (EA) (Engels: Enterprise Architecture) is een jong vakgebied tussen bedrijfskundeinformatiekunde en informatica, dat als doel heeft ervoor te zorgen dat een organisatie zich in al haar geledingen in de gewenste richting ontwikkelt.

Het woord “enterprisearchitectuur” kan betrekking hebben op:

  • de fundamentele ordening van organisaties en de factoren die de ontwikkeling hiervan bepalen,
  • de beschrijving van deze fundamentele ordening met principes en modellen van de huidige en of gewenste situatie,
  • en het vakgebied dat dit bestudeert.

 

Figure 1 The Open Group ADM Framework

Door vanuit verschillende gezichtspunten naar een organisatie te kijken proberen enterprisearchitecten beter inzicht te verkrijgen in de manier waarop deze functioneert. Hierbij kan men zich concentreren op bijvoorbeeld de processen, de informatievoorziening of de informatietechnologie.

Om te voorkomen dat de mensen die zich bezighouden met de organisatie-inrichting langs elkaar heen werken, maken enterprisearchitecten een beschrijving van de gewenste situatie. Deze beschrijving bestaat uit richtinggevende afspraken en tekeningen en beschrijft de gewenste situatie vanuit de verschillende invalshoeken.

Er zijn verschillende enterprisearchitectuur raamwerken waarin standaardgezichtspunten zijn vastgelegd. Het bekendste voorbeeld is het Zachman Framework.

Bron: Wikipedia