Cloud – middel of bestemming?

De resultaten van het gebruik van een cloud-dienst moeten in voldoende mate gemeten worden door het vaststellen van KPI’s. Daarmee kan worden bepaald of de juiste resultaten van de organisatie worden behaald. Door inzichtelijk te maken wat de bijdrage is, kan worden bepaald of de cloud-dienst de juiste is. En of deze de juiste ondersteuning geeft aan de gewenste functionaliteiten die de organisatie nodig heeft. Vaak wordt de keuze voor een clouddienst niet voldoende overdacht, mede door het zien van een cloud-implementatie als doel. Wanneer je op zoek gaat naar een cloud-dienst kom je al snel in een web van keuzes en mogelijkheden terecht. Welke diensten zijn er?Hoe ga je om met de data? Welke beveiliging en privacy krijg je?Hiervoor is het nodig dat het beleid voldoende wordt doorvertaald van strategisch naar tactisch, en uiteindelijk op operationeel niveau wordt gevoerd. Daarbij moet je je als organisatie onder andere afvragen: welke IT-middelen besteden we uit? Maar al te vaak wordt vergeten dat de belangrijkste reden van uitbesteden is dat de organisatie zijn doelstellingen wil behalen. Echter, door het uitbesteden van de onjuiste processen kan het zijn dat de organisatie focus verliest en de gewenste resultaten niet kan halen. Natuurlijk is er sprake van een bepaalde verwachting bij de stakeholders van wat de organisatie wil bereiken en een juiste ondersteuning van IT-middelen is daarbij van groot belang. Techniek is nodig om de organisatie verder te helpen en de resultaten te behalen.